Wydanie 3/2018

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Perspektywy leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – innowacyjne leki w trakcie badań (str. 11 - 14)
Ewelina Lachowicz, Wojciech Lubiński

Wet Age-related Macular Degeneration Treatment Perspectives – New Promising Drugs in Development
Nowe metody terapii retinopatii barwnikowej – przegląd literatury (str. 15 - 17)
Beata Gajda-Deryło, Dorota Borowicz, Edyta Koman, Jan Ostrowski, Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

New Methods in Therapy of Retinitis Pigmentosa – Literature Review
Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera – nowoczesne metody terapii (str. 18 - 21)
Agnieszka Kiszka 1 , Piotr Łukasik 2 , Monika Szyport 2 , Anna Rejman 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Robert Rejdak 1

Leber Hereditary Optic Neuropathy – Modern Therapy Methods
Powierzchnia plamki w obrazie optycznej koherentnej tomografii – nowa klasyfikacja przylegania, trakcji szklistkowo-plamkowej i otworów plamki (str. 22 - 25)
Joanna Ciszewska, Monika Turczyńska, Dariusz Kęcik

Vitreomacular Interface in Optical Cohrence Tomography – New Classification of Vitreomacular Adhesion, Vitreomacular Traction and Macular Holes
Otwór w plamce – rozpoznanie i leczenie z zastosowaniem nowych technologii (str. 26 - 30)
Dominika Wrzesińska, Dorota Borowicz, Edyta Koman-Wierdak, Beata Gajda-Deryło, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Macular Hole – Diagnostics and Treatment with Application of New Technology
Ocena przydatności średniej oraz minimalnej grubości komórek zwojowych siatkówki w diagnostyce zapalenia nerwu wzrokowego u dzieci – doniesienia wstępne (str. 31 - 35)
Gracjana Fijałkowska 1,2 , Dorota Barchanowska 1 , Krzysztof Rycman1, Erita Filipek 1,2

The Usefulness of Assessing the Thickness of Retinal Ganglion Cell Complex in Optic Neuritis in Children – Preliminary Reports
Zwyrodnienie ciała szklistego i dostępne obecnie metody terapeutyczne (str. 36 - 38)
Joanna Stafiej, Grażyna Malukiewicz

Vitreous Degeneration and Available Therapeutic Methods
Przegląd najnowszych metod ilościowego pomiaru reakcji źrenic na światło (str. 39 - 41)
Edyta Koman-Wierdak, Dorota Borowicz, Dominika Wrzesińska, Beata Gajda-Deryło, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

The Methods of Quantitative Pupillary Light Defects Examination
Obrazowanie ultraszerokokątne dna oka – nowe możliwości diagnostyczne (str. 42 - 45)
Joanna Dolar-Szczasny, Anna Święch-Zubilewicz, Jerzy Mackiewicz

Ultra-widefield Fundus Imaging – New Diagnostic Prospects
Wykorzystanie systemu CorVis ST do oceny biomechanicznych właściwości rogówki (str. 46 - 48)
Dorota Kopacz, Piotr Maciejewicz

The Use of CorvVis ST for Corneal Biomechanical Measurements
Zastosowanie aparatu I.C.P. Ocular Surface Analyser w diagnostyce zaburzeń powierzchni oka (str. 49 - 52)
Karolina Kątska, Dominika Wróbel-Dudzińska, Jan Ostrowski, Beata Rymgayłło-Jankowska, Tomasz Żarnowski

Application of I.C.P. Ocular Surface Analyser in the Diagnosis of Ocular Surface Disease
Aplikacje na telefony komórkowe – nowa forma pomocy dla osób słabowidzących (str. 53 - 54)
Krzysztof Wasiak, Jean Fayet, Dariusz Kęcik

Smartphone Applications – New Form of Help for Visually Impaired Patients
Tablice D-charts oraz M-charts jako nowatorskie metody pomiaru metamorfopsji w przebiegu schorzeń plamki (str. 55 - 57)
Dorota Borowicz 1 , Beata Gajda-Deryło 1 , Dominika Wrzesińska 1 , Edyta Koman 1 , Waldemar Kędziora 2 , Katarzyna Nowomiejska 1 , Robert Rejdak 1

D-charts and M-charts as an Innovative Methods for Measurement of Metamorphopsia in Macular Diseases
Cyfrowe zmęczenie wzroku – optyczne metody profilaktyki (str. 58 - 61)
Małgorzata Seredyka-Burduk 1,2 , Waldemar Błoch 1 , Daniela Kuich 1 , Grażyna Malukiewicz 2 , Bartłomiej Kałużny 1,2

Computer Vision Syndrome – the Optical Methods of Prophylaxis
Demodekoza oczna – najnowsze metody rozpoznawania (str. 62 - 66)
Piotr Łukasik 1 , Monika Szyport 1 , Anna Rejman 1 , Katarzyna Bartosik 2 , Katarzyna Nowomiejska 3 , Robert Rejdak 3

Ocular Demodecosis – Modern Diagnostic Methods
Terapia suchego oka – problem wciąż aktualny (str. 67 - 70)
Monika Udziela

Dry Eye Therapy – a Considerable Clinical Issue
Terapia zespołu suchego oka – leczenie przeciwzapalne według najnowszych wytycznych DEWS II (str. 71 - 74)
Aneta Hill-Bator

Dry Eye Disease Treatment – Anti-inflammatory Therapy Based on the DEWS II Guidelines
Zespół suchego oka – analiza podstawowych algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych (str. 75 - 80)
Piotr A. Woźniak 1 , Maciej Osęka 2 , Justyna Izdebska 1,3 , Anna M. Ambroziak 4,5

Dry Eye Disease – the Analysis of the Fundamental Diagnostic and Therapeutic Algorythms
Nanoemulsja kationowa 0,1-procentowej cyklosporyny A – tolerancja, bezpieczeństwo, skuteczność i biodostępność. Przegląd piśmiennictwa (str. 81 - 83)
Piotr A. Woźniak 1 , Anna M. Ambroziak 2,3

0.1% Cyclosporine A Cationic Nanoemulsion – Tolerance, Safety, Efficacy and Bioavailablity. Literature Review
Zastosowanie 0,1-procentowego roztworu nanoemulsji kationowej cyklosporyny – opis przypadków (str. 84 - 88)
Anna M. Ambroziak 1,2 , Piotr A. Woźniak 3

The Application of 0.1% Cyclosporine A Cationic Nanoemulsion – Case Report
Wpływ kropli nawilżających do oczu w postaci nanoemulsji kationowej (Cationorm®) na barwienie fluoresceiną rogówki i czas przerwania filmu łzowego u pacjentów z zespołem suchego oka (str. 89 - 92)
Wiktor Stopyra

The Impact of Cationic Nanoemulsion based Eye Drops (Cationorm®) on Corneal Fluorescein Staining and Tear Break-up Time in Patients with Dry Eye Disease
Występowanie krótkowzroczności, nadwzroczności i astygmatyzmu u dzieci i młodzieży – analiza danych klinicznych Kliniki Okulistyki Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (str. 93 - 96)
Marta Świerczyńska 1 , Ewelina Tobiczyk 1 , Natalia Argier 1 , Luiza Chmielewska 1 , Erita Filipek 2,3

Prevalence of Myopia, Hyperopia and Astigmatism Among Children and Adolescents – Analysis of Clinical Data in the Clinic of Paediatric Ophthalmology Medical University of Silesia in Katowice
Łagodne guzy narządu wzroku u dzieci i młodzieży – analiza materiału klinicznego (str. 97 - 100)
Marta Świerczyńska 1 , Ewelina Tobiczyk 1 , Natalia Argier 1 , Luiza Chmielewska 1 , Erita Filipek 2,3

Benign Tumors of Visual Organ in Children and Adolescents – Clinical Data Analysis
Zespół Bealsa – wrodzona przykurczowa arachnodaktylia. Opis przypadku (str. 101 - 105)
Magdalena Adamczyk-Frystacka 1 , Dorota Barchanowska 1 , Erita Filipek 2

Beals Syndrome – Congenital Contracture of Arachnodactyly. Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI