Wydanie 2/2019

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Zastosowanie ultrabiomikroskopii w praktyce okulistycznej (str. 3 - 6)
Michał Chrząszcz 1, Karolina Gerba-Górecka 1, Barbara Jakubowska 1, Izabella Karska-Basta 1,2, Weronika Pociej-Marciak 1,2, Bożena Romanowska-Dixon 1,2

Clinical Application of Ultrabiomicroscopy in Ophthalomology
Zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej w praktyce okulistycznej (str. 7 - 14)
Karolina Gerba-Górecka 1, Michał Chrząszcz 1, Barbara Jakubowska 1, Bożena Romanowska-Dixon 1,2

Clinical Application of Ultrasound Imaging in Ophthalomology
Choroby plamki związane ze zwiększoną grubością naczyniówki (str. 15 - 20)
Katarzyna Zabel 1,2,3, Jakub J. Kałużny 1,2, Przemysław Zabel 1,2,3, Jarosław Makowski 2

Macula Diseases Associated with Increased Choroidal Thickness
Autofluorescencja dna oka – kluczowa w rozpoznaniu rzekomozapalnej dystrofii plamki Sorsby’ego (str. 21 - 24)
Justyna Ruchała 1, Michał Chrząszcz 1, Izabella Karska-Basta 1,2, Weronika Pociej-Marciak 1,2, Bożena Romanowska-Dixon 1,2

Fundus Autofluorescence – Crucial in the Diagnosis of Sorsby Pseudoinflammatory Macular Dystrophy
Parametry optycznej koherentnej tomografii jako klasyfikatory jaskry (str. 25 - 28)
Joanna Wierzbowska

Parameters of Optical Coherent Tomography as Clasifiers of Glaucoma
Zastosowanie angiografii fluoresceinowej w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu zapaleń naczyń siatkówki oraz zapaleń siatkówki i naczyniówki (str. 29 - 33)
Małgorzata Kopeć 1, Izabella Karska-Basta 1,2, Agnieszka Kubicka-Trząska 1,2, Bożena Romanowska-Dixon 1,2

The Role of Fluorescein Angiography in Diagnosis and Follow-up Assessment in Retinal Vasculitis and Chorioretinitis
Optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka oka w przeszczepach warstwowych rogówki – opis przypadku (str. 34 - 36)
Marta Hajduga 2, Wojciech Luboń 2, Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

Anterior Segment Optical Coherence Tomography for Lamellar Keratoplasty Procedures – Case Report
Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii i optycznej koherentnej tomografii angiografii w procesie rozpoznawania wrodzonych anomalii tarczy nerwu wzrokowego (str. 37 - 45)
Karolina Biała-Gosek, Wojciech Hautz, Joanna Gołębiewska, Agnieszka Czeszyk-Piotrowicz

Application of Optical Coherent Tomography and Optical Coherent Angiography in Congenital Anomalies of the Optic Nerve Disc
Kliniczne zastosowanie mikroperymetrii – przegląd piśmiennictwa (str. 46 - 48)
Dorota Borowicz, Edyta Koman, Beata Gajda-Deryło, Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Clinical Application of Microperimetry – Review
Nieinwazyjne badania obrazowe siatkówki w chorobach neurodegeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego (str. 49 - 51)
Edyta Koman-Wierdak, Dorota Borowicz, Dominika Wrzesińska, Beata Gajda-Deryło, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Non-Invasive Imaging Methods of the Retina in Alzheimer and Parkinson Disease
Pourazowy otwór w plamce u osób młodych – rola badania optycznej koherentnej tomografii (str. 52 - 54)
Dominika Wrzesińska, Katarzyna Nowomiejska, Rashed Mustafa Nazzal, Dorota Borowicz, Justyna Jesionczak, Robert Rejdak

The Posttraumatic Macular Hole in Young Patients – Role of Optical Coherence Tomography Examination
Obrazowanie ciała szklistego w badaniach ultrasonograficznych oczu (str. 55 - 59)
Paweł Lewandowski

Vitreous Imaging by Ultrasound Examination in Ophthalmology

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI