Wydanie 3/2019

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

KOMITET HONOROWY/ HONORARY COMMITTEE:
Professor Kałużny Józef, Md, Phd (Poland)
Professor Kanski Jacek J., Md, Ms, Frcs, Frcophth (Uk)
Professor Kęcik Tadeusz, Md, Phd (Poland)
Professor Palacz Olgierd, Md, Phd (Poland)
Professor Stankiewicz Andrzej, Md, Phd (Poland)


RADA NAUKOWA/ SCIENTIFIC BOARD:
Professor Asoklis S Rimvydas, Md, Phd (Lithuania)
Professor Balashevich Leonid I., Md, Phd (Russia)
Professor Czajkowski Janusz, Md, Phd (Poland)
Professor Grupcheva Christina, Md, Phd (Bulgaria)
Professor Kęcik Dariusz, Md, Phd (Poland)
Professor Modis Laszlo, Md, Phd (Hungary)
Professor Szaflik Jerzy, Md, Phd (Poland)

REDAKCJA/ EDITORIAL BOARD:
Professor Szaflik Jerzy, MD, PhD – Redaktor Naczelny/ Editor-In-Chief

ZASTĘPCY REDAKTORA NACZELNEGO/ V-CE EDITOR-IN-DEPUTY-CHIEF:
Professor Kęcik Dariusz, MD, PhD
Ambroziak Anna M., MD, PhD
Langwińska-Wośko Ewa, MD, PhD

Prenumerata/ Subscription, duties: Jacek Lipowski
tel./ fax: (22) 771 92 55
środy/ Wednesday – godz. 13.00-17.00
piątki/ Friday – godz. 9.00-15.00
e-mail: solkjl@wp.pl

Obustronna ostra martwica siatkówki – pułapki i wskazówki diagnostyczno- -terapeutyczne (str. 5 - 8)
Paulina Sojka-Leszczyńska 1, Agnieszka Kubicka-Trząska 1,2, Bożena Romanowska-Dixon 1,2

Bilateral Acute Retinal Necrosis – Pearls and Pitfalls in Diagnosis and Management
Adalimumab (Humira) w leczeniu nieinfekcyjnych zapaleń błony naczyniowej (str. 9 - 11)
Mariola Dorecka 1,2, Katarzyna Gontarz 1,2, Wojciech Maruszczyk 1,2, Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

Adalimumab (Humira) in Noninfectious Uveitis Treatment
Retinopatia purtscheropodobna wtórna do ostrego zapalenia trzustki – roczna obserwacja pacjenta (str. 13 - 18)
Wojciech Luboń 1,2, Katarzyna Jadczyk-Sorek 1,2, Marta Hajduga 1, Julia Janiszewska-Salamon 1,2, Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

Purtscher-like Retinopathy Secondary to Acute Pancreatitis, One Year Patient Observation
Zapalenie błony naczyniowej w przebiegu sarkoidozy (str. 19 - 23)
Katarzyna Jadczyk-Sorek 1,2,3, Julia Janiszewska-Salamon 1,2,3, Wojciech Luboń 2, Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

Uveitis in Sarcoidosis
Rola witrektomii w leczeniu zapalenia błony naczyniowej (str. 24 - 25)
Marcin Jaworski 1, Dorota Wyględowska-Promieńska 1,2, Ewa Mrukwa-Kominek 1,2

The Role of Vitrectomy in the Uveitis Treatment
Ceroidolipofuscynoza typu 2 – opis przypadku (str. 26 - 28)
Monika Modrzejewska, Marta Kirkiewicz, Adriana Kiszkielis, Wojciech Lubiński

Neuronal Ceroid Lipofuscinosis Type 2 – Case Report
Rola ciała szklistego w procesie widzenia (str. 29 - 33)
Angelika Dudek, Agnieszka Kamińska

The Role of the Vitreous in the Process of Vision
Astaksantyna – karotenoidowy przeciwutleniacz (str. 35 - 36)
Ewa Mrukwa-Kominek 1,2, Paweł Smoliński 2

Astaxanthin – a Carotenoid with Antioxidant Potential
Izolowane alergiczne zapalenie spojówek (str. 37 - 40)
Ewa Mrukwa-Kominek 1,2, Julia Janiszewska-Salamon 1,2,3, Agnieszka Urgacz-Lechowicz 2, Wojtek Luboń 2, Ewa Zielińska-Pająk 4, Radosław Gawlik 5,6

Isolated Allergic Conjunctivitis
Zastosowanie karmelozy 1% (CMC) u pacjentów pooperacyjnych (str. 41 - 43)
Justyna Izdebska 1,2,3, Anna Kamińska 1,2,3, Ewelina Trojacka 2, Olimpia Tomaszewska 2, Jacek P. Szaflik 1,2,3

Use of Eye Drops Containing 1% CMC in Patients after Ocular Surgery

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI