Wydanie 4/2006

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2006 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Siatkówczak - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie
Wojciech Hautz, Mirosława Grałek

Retinoblastoma - Clinical features, Diagnosis and Treatment
Mięsak mięśni prążkowanych (rhabdomyosarcoma) oczodołu u dzieci i młodzieży - problemy diagnostyczne i terapeutyczne
Mirosława Grałek1,2, Barbara Chipczyńska1, Krystyna Kanigowska1, Wojciech Hautz1

Orbital Rhabdomyosarcoma in Children and Adolescents - Diagnostic and Therapeutic Problems
Nowotwory łagodne narządu wzroku u dzieci - obserwacje własneBenign Tumors of Visual Organ in Children - Own Observations
Anna Niwald1, Beata Orawiec1, Mirosława Grałek2,1

Benign Tumors of Visual Organ in Children – Own Observations
Retinopatie paraneoplastyczne - CAR i MAR
Katarzyna Ludwisiak-Orzeszko, Elżbieta Sędrowicz, Elżbieta Świtka-Bachnik, Dariusz Kęcik

Paraneoplastic Retinopathy - Cancer-Associated Retinopathy and Melanoma-Associated Retinopathy
Guzy naczyniówki w obrazach OCT - prezentacja wybranych przypadków
Iwona Rospond-Kubiak, Krystyna Pecold, Jarosław Kocięcki

Choroidal Tumors in the OCT Images - Selected Cases Report
Zastosowanie fotochemoterapii w leczeniu guzów wewnątrzgałkowych
Agnieszka Kubicka-Trząska, Bożena Romanowska-Dixon

Photochemotherapy in Treatment of Intraocular Tumors
Ocena odległych wyników leczenia czerniaków naczyniówki metodą resekcji miejscowej
Iwona Rospond-Kubiak, Krystyna Pecold, Jarosław Kocięcki, Katarzyna Manyś-Kubacka

The Evaluation of Choroidal Melanoma Long-Term Treatment Results in Patients Treated with the Local Resection
Możliwości rekonstrukcji powieki dolnej w całkowitym jej ubytku spowodowanym chirurgicznym leczeniem zmian nowotworowych
Mariusz Kęcik

Possibilities of the Lower Eyelid Full-Thickness Reconstruction in Case of a Total Defect Due to the Surgical Treatment of the Malignant Lesions
Pilomatricoma (nabłoniak wapniejący Malherbe) powiek i okolicy oczodołu u dzieci - obserwacje własne
Mirosława Grałek1,2, Anna Niwald2, Barbara Chipczyńska1, Małgorzata Seroczyńska1, Wojciech Hautz1, Krystyna Kanigowska1

Pilomatricoma (Calcyfing Epithelioma Malherbe) of the Eyelids and Periorbital Region in Children - Own Observation
Manifestacja oczna chłoniaka mózgu - opis przypadku
Agata Frajdenberg, Renata Kroll1, Katarzyna Manyś-Kubacka, Agata Nowicka1, Magdalena Matuszak1, Mieczysław Komarnicki1, Jarosław Kocięcki

Ocular Manifestation of the Cerebral Lymphoma - Case Report
Obuoczna rozsiana proliferacja melanocytów błony naczyniowej - opis przypadku
Elżbieta Sędrowicz1, Maria A. Paćkowska1, Ewa Dróbecka-Brydak1, Izabella Skórska2

Bilateral Diffuse Uveal Melanocytic Proliferation - Case Report
Wrodzona melanocytoza - opis trzech przypadków
Agnieszka Szadkowska, Elżbieta Sędrowicz, Dariusz Kęcik

Congenital Melanocytosis. Report of Three Cases
Perforacja gałki ocznej u chorej z naciekiem nowotworowym skóry twarzy i nosa
Beata Latecka-Krajewska, Wojciech Omulecki

Eyeball Perforation in Patient with Malignant Infiltration of the Skin of Face and Nose
Wrodzony przerost nabłonka barwnikowego siatkówki współistniejący z polipami jelita grubego i oponiakiem anaplastycznym mózgu - opis przypadku
Renata Niemczyk, Elżbieta Sędrowicz, Ewa Dróbecka-Brydak

Congenital Hypertrophy of the Retinal Pigment Epithelium Co-existing with Colonic Polyps and Anaplastic Meningioma of the Brain - Case Report
Avastin - nowa nadzieja w okulistyce?
Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Gurdziel

Avastin - New Hope in Ophthalmology?
Zastosowanie preparatu Avastin w leczeniu postaci wysiękowej degeneracji plamki związanej z wiekiem, makulopatii cukrzycowej i retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej - wyniki badania pilotażowego
Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Nowosielska, Katarzyna Gurdziel

The Use of Avastin in the Treatment of Exudative Form of Age-related Macular Degeneration, Diabetic Macular Edema and Proliferative Diabetic Retinopathy - Early Result of the Pilot Study

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI