Wydanie 1/2007

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2007 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Powikłania alergii ocznych - przyczyny, rodzaje i możliwości leczenia operacyjnego
Anna Zaleska-Żmijewska, Jerzy Szaflik

Side Effects of Ocular Allergies - Causes, Types and Possibilities of Surgical Treatment
Czy lek podawany miejscowo może być skuteczniejszy od terapii doustnej?
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski, Dorota Matusiak

Is Topical Drug Administration More Effective than Oral One?
Atopowe zapalenie rogówki i spojówek - opis przypadku
Anna Gotz-Więckowska, Elżbieta Cymerys

Atopic Keratoconjunctivitis - Case Report
Olopatadyna - nowy lek w terapii alergicznych schorzeń narządu wzroku
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski, Joanna Kaczmarek

Olopatadine - The New Medicine in the Treatment of Allergic Ocular Disorders
Soczewki kontaktowe a olopatadyna
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski, Dorota Matusiak

Contact Lenses and Olopatadine
Skuteczność i bezpieczeństwo Lewofloksacyny 0,5% kropli do oczu w leczeniu schorzeń narządu wzroku u dzieci i młodzieży
Anna Groblewska, Janusz Czajkowski

Efficacy and Safety of 0,5% Levofloxacin Ophthalmic Solution in Ocular Disorders Treatment in Children and Adolescents

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI