Wydanie specjalne luty 1999

Rada programowa:
prof. dr hab.

Janusz Czajkowski
prof. dr hab.

Józef Kałużny
prof. dr hab.

Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.

Olgierd Palacz
prof. dr hab.

Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:

prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

mgr
Jan Kasprzak

Dyrektor Wydawnictwa:
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
Oftal Sp z o.o.
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95

e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1999 roku:

nr 1, 2, 3, 4
oraz wydania
specjalne - 28 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I/O Warszawa,
Filia nr 1Nr: 10601031-8992-27000-420101

Mechanizm neuropatii jaskrowej. Co to jest ciśnienie docelowe?
Maria Hanna Niżankowska

Jaskra normalnego ciśnienia - czy już odrębna jednostka chorobowa?
Krystyna Czechowicz-Janicka

Leki przeciwjaskrowe. Mechanizm działania, efekty uboczne, interakcje
Maria Hanna Niżankowska

Odrębności diagnostyczne i terapia jaskry młodzieńczej
Dorota Tomaszkiewicz-Mondry, Janusz Czajkowski, Mariola Depczyńska

Możliwości diagnostyczne perymetrów automatycznych oferowanych na polskim rynku
Jan Kasprzak, Elżbieta Sędrowicz, Dariusz Kęcik

Inhibitor AW do stosowania miejscowego - Trusopt
Bogna Patelska-Wytyk

Ocena efektywności i tolerancji nowego preparatu przeciwjaskrowego w kroplach 0,12% unoprostonu - Resculi
Anna Turno-Kręcicka

Sympatykomimetyki (alfa2-agoniści) w leczeniu jaskry
Jerzy Szaflik, Grażyna Broniek

Stabilny roztwór timololu z pilokarpiną - Fotil
Piotr Rusek

Cosopt - połączenie timololu i dorzolamidu. Wskazania do stosowania w jaskrze pierwotnej
Maria Hanna Niżankowska

Prostaglandyny - nowe możliwości leczenia jaskry
Krystyna Czechowicz-Janicka

II Sympozjum Fundacji Gullstrand, Uppsala, Szwecja, kwiecień '98 (fragmenty przekazu multimedialnego)
Maria Kołtowska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI