Wydanie 1/1998

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
Elżbieta Bielecka
Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: okul@k2.net.pl

Skład:
ACHPOL

Druk:
BIS-PRESS DRUK

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Obraz prawidłowej siatkówki w badaniu metodą optycznej koherentnej tomografii (str. 3)
Tadeusz Kęcik, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Agnieszka Samsel

Obraz prawidłowej tarczy nerwu wzrokowego w optycznej koherentnej tomografii (str. 6)
Tadeusz Kęcik, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Agnieszka Samsel

Metody skaningu optycznego w badanichdna oczu (str. 7)
Tadeusz Kęcik, Jan Kasprzak, Dariusz Kęcik, Agnieszka Samsel

Objawy oczne w zespole Lyella - opis przypadku (str. 12)
Katarzyna Wajs, Ewa Dróbecka Brydak, Anna Górkiewicz-Petkow

Poszukiwanie inhibitorów i symulatorów angiogenezy u chorych na cukrzycę (str. 14)
Piotr Skupiński, Ewa Sommer, Małgorzata Filewska, Ewa Barcz, Joanna Brydak-Godowska, Izabella Mencel, Agnieszka Samsel, Marcin Śwituła

Najnowsze poglądy na patogenezę i leczenie środkowej surowiczej chorioretinopatii (str. 17)
Piotr Jurowski

Ocena tarczy nerwu wzrokowego u pacjentów z jaskrą prostą przy użyciu skaningowego oftalmoskopu laserowego TopSS (str. 18)
Anna Kamińska, Jerzy Szaflik, Justyna Izdebska

Ocena skuteczności i tolerancji leku Vessel Due F u pacjentów z retinopatią cukrzycową, zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem oraz w zakrzepicy żył siatkówki (str. 21)
Jerzy Szaflik, Anna Geneja, Anna Kamińska

Ślepota rogówkowa.Przyczyny keratoplastykiwczoraj i dziś (str. 22)
Ewa Iwaszkiewicz, Małgorzata Wojnarowska, Justyna Izdebska, Piotr Tesla

Chirurgiczna dekompresja oczodołu w chorobie Gravesa-Basedowa (str. 25)
Tomasz Sztarbała,Małgorzata Komorowska-Gruntmeyer

Keratotomia refrakcyjna (str. 27)
Małgorzata Komorowska-Gruntmeyer

Atonia źrenicy po zabiegach operacyjnych usunięcia zaćmy (str. 32)
Małgorzata Komorowska-Gruntmeyer, Roman Goś, Monika Góralczyk

Postępowanie lecznicze w przypadkach pooperacyjnej hypotonii gałki ocznej (str. 34)
Monika Góralczyk,Małgorzata Komorowska-Gruntmeyer, Roman Goś

Zapalenie nerwów wzrokowych w przebiegustwardnienia rozsianego (str. 36)
Beata Lenczewska, Janusz Czajkowski

Rola tlenku azotu w regulacji biochemicznych procesów wewnątrzgałkowych (str. 38)
Piotr Jurowski

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI