Wydanie 3/1999

Rada programowa:
prof. dr hab.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab.
Józef Kałużny
prof. dr hab.
Tadeusz Kęcik
prof. dr hab.
Olgierd Palacz
prof. dr hab.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof.dr hab.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko

Wydawca:
EB & Studio Oftal
Adres Redakcji:
ul. Kiełpińska 4/48
01-707 Warszawa
tel./fax (0-22) 633 88 95
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
Adam Lidke

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 1998 roku:

nr 1 i suplementy - bezpłatnie,
nr 2, 3, 4 - łączna opłata
wynosi 18 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa,
Filia nr 1
Nr: 10601031-8602-27000-460101
EB & Studio Oftal

Wskazania do mikrochirurgicznych zabiegów witreoretinalnych
Krystyna Raczyńska, Witold Kokot, Maciej Sosiński

Witrektomia w samoistnym odwarstwieniu siatkówki
Krystyna Pecold

Chirurgia ciała szklistego w leczeniu powikłań ocznych cukrzycy
Jerzy Nawrocki

Chirurgia ciała szklistego w chorobach plamki
Jerzy Nawrocki

Chirurgia witreoretinalna w chorobach oczu u dzieci
Marek E. Prost

Chirurgia witreoretinalna w krwotokach do ciała szklistego
Olgierd Palacz

Powikłania chirurgii ciała szklistego
Jerzy Nawrocki

Współczesne poglądy na zapalenie wnętrza gałki ocznej - Część I - Etiopatogeneza
Maria Kmera-Muszyńska

Współczesne poglądy na zapalenie wnętrza gałki ocznej - Część II - Leczenie
Maria Kmera-Muszyńska

Podstawy wykorzystania neuroprotekcji w okulistyce
Radosław Żywalewski, Andrzej Stankiewicz, Zofia Mariak

Oznaczanie HLA w diagnostyce zapalenia części pośredniej błony naczyniowej
Joanna Godowska, Marcin Śwituła, Ewa Dróbecka, Iwona Podobińska

Epidemiologia samoistnej postaci zapalenia nerwu wzrokowego
Grażyna Malukiewicz-Wiśniewska

Rodzinna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera
Maria Lewandowska-Furmanik, Anna Matysik, Małgorzata Marzęta

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI