Wydanie 2/2000

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
mgr
Jan Kasprzak
Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
Elżbieta Banaszek

Warunki prenumeraty
w 2000 roku:

nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 40 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Chirurgia refrakcyjna wczoraj i dziś
Jerzy Szaflik, Iwona Liberek, Jacek P. Szaflik

Wskazania i przeciwwskazania do laserowej korekcji wady wzroku
Iwona Liberek, Elżbieta Archacka, Jacek P. Szaflik

Technika zabiegu PRK i LASIK
Elżbieta Archacka, Iwona Liberek, Małgorzata Gadomska

Powikłania po laserowej korekcji wad wzroku
Iwona Liberek, Małgorzata Gadomska, Elżbieta Archacka

Regresja i reoperacja
Iwona Liberek, Elżbieta Archacka, Małgorzata Gadomska

Doświadczenia własne w laserowej korekcji wady wzroku
Jerzy Szaflik, Iwona Liberek, Elżbieta Archacka, Małgorzata Gadomska

Operacja zaćmy po korekcji laserowej wad wzroku
Iwona Liberek, Małgorzata Gadomska, Elżbieta Archacka

Laserowa korekcja wady wzroku u pacjentów po wirusowym zapaleniu rogówki
Iwona Liberek, Justyna Izdebska

Leczenie przymgleń rogówki po PRK przez zastosowanie okołogałkowych wstrzyknięć Depo-Medrolu - doświadczenia własne
Iwona Liberek, Małgorzata Gadomska

Nowoczesne metody diagnostyczne rogówki: wideokeratografia i skaningowa topografia optyczna przy użyciu aparatu Orbscan II
Piotr Tesla, Małgorzata Słomińska, Mariola Sybilska, Wojciech Kołodziejczyk

K217z - nowe rozwiązanie w korekcji wad refrakcyjnych
Teunis Bos

Laser Excimerowy MEL 70 G-Scan firmy Asclepion-Meditec
Joachim Fiedler, Izabella Zawojska

Uporządkowanie naprężenia szwów po keratoplastyce drążącej
Edward Wylęgała

Zależność gęstości śródbłonka rogówki po zabiegu przeszczepu od rozpoznania przedoperacyjnego
Justyna Izdebska, Iwona Liberek, Małgorzata Brix

Własne obserwacje kliniczne po zastosowaniu lodoksamidu
Andrzej Stankiewicz, Radosław Żywalewski

Przydatność metody całkowania wykresów w ocenie morfologii wzrokowych potencjałów wywołanych
Piotr Sobolewski, Andrzej Stankiewicz

Chemiczne oparzenia oczu.
Etiopatogeneza zmian - część I
Diagnostyka i leczenie- część II

Piotr Jurowski, Małgorzata Komorowska-Gruntmeyer, Roman Goś

Zapalenie tylnej części twardówki- problem diagnostyczny i terapeutyczny, opis przypadku
Barbara Jakubowska-Drwal, Elżbieta Szocińska, Maria Ostafil

Keratoplastyka refrakcyjna - doświadczenia Szkoły Lubelskiej
Izabela Kożuchowska

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI