Wydanie 1/2001

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
INDYGO PRESS

Druk:
LOGOS DRUK

Warunki prenumeraty
w 2001 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 50 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Konwencjonalne metody w chirurgii odwarstwienia siatkówki
Andrzej Stankiewicz, Ewa Proniewska-Skrętek, Grzegorz Rakowski

Patogeneza odwarstwienia siatkówki
Maria Starzycka, Agnieszka Kubicka-Trząska

Diagnostyka i ocena odwarstwienia siatkówki w obrazie ultrasonograficznym - wskazania i trudności
Krzysztof Załęcki, Małgorzata Karolczak-Kulesza

Chirurgia minimalna i maksymalna w leczeniu samoistnego odwarstwienia siatkówki
Krystyna Pecold

Odwarstwienie siatkówki u dzieci
Marek E. Prost

Odwarstwienie siatkówki z otworem w plamce
Mikołaj Meller

Chirurgia odwarstwienia siatkówki z przedarciem olbrzymim
Ewa Rynarzewska

Odwarstwienie siatkówki z oderwaniem od rąbka
Maria Kmera-Muszyńska, Magdalena Ulińska

Drenaż płynu podsiatkówkowego - wady i zalety
Ewa Proniewska-Skrętek, Andrzej Stankiewicz, Zofia Mariak

Powikłania towarzyszące operacjom odwarstwionej siatkówki
Krystyna Raczyńska

Odwarstwienie siatkówki w oku z jej rozwarstwieniem
Krystyna Pecold

Profilaktyka odwarstwienia siatkówki
Katarzyna Manyś-Kubacka, Jarosław Kocięcki

Zez po operacjach odwarstwienia siatkówki
Marek E. Prost 1, 2, Ewa Oleszczyńska-Prost 2

Zapalne odwarstwienie siatkówki u chorej po przeszczepie nerki
Marcin Śwituła1, Ewa Dróbecka1, Paweł Lewandowski 1,
Joanna Godowska1, Janusz Wyzgał 2


REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI