Wydanie 3/2003

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "Veris"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2003 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Podstawowe zasady analizy farmakoekonomicznej
Jerzy Krysiński

Principal rules of pharmacoeconomic analysis
Podstawy ekonomiki służby zdrowia i analizy kosztów leczenia - najczęściej stosowane definicje i pojęcia, główne cele i zadania
Jerzy Szaflik, Agata Bełżecka-Majszyk

Methods for the economic evaluations and cost analysis of health care programs - the most frequent used definitions and principles
Bezpośrednie koszty leczenia operacyjnego zaćmy
Jerzy Szaflik, Agata Bełżecka-Majszyk

Economic evaluation of the cataract surgical treatment direct costs
Koszty leczenia operacyjnego zaćmy
Agnieszka Moll1, Katarzyna Duch2, Wojciech Omulecki3

The costs of cataract surgery
Porównanie kosztów wykonania fakoemulsyfikacji w trzech różnych ośrodkach
Andrzej Mierzejewski, Jakub J. Kałużny, Bartłomiej Kałużny

The comparizon of costs of performing phacoemulsification in three different medical centers
Wpływ dodatkowych czynników na wzrost kosztów leczenia operacyjnego zaćmy
Marek Gerkowicz1, Rafał Radwański2

Main factors connected with costs of surgical treatment of cataracta
Koszty leczenia operacyjnego zaćmy
Agnieszka Moll1, Katarzyna Duch2, Wojciech Omulecki3

The costs of cataract surgery
Porównanie kosztów leczenia zachowawczego i operacyjnego jaskry
Rafał Radwański1, Marek Gerkowicz2

Pharmacological and surgical treatment of glaucoma - comparative costs analysis
Porównania kosztów leków stosowanych w terapii zachowawczej jaskry pierwotnej w Polsce w roku 2003 i 2001
Marcin Kałużny, Bartłomiej Kałużny, Jakub J. Kałużny

Comparing evaluation of the drug costs used in conservative treatment in primary glaucoma in Poland: 2003 versus 2001
Wybrane zagadnienia farmakoekonomiczne w zapaleniach błony naczyniowej u dzieci i młodzieży
Beata Urban, Alina Bakunowicz-Łazarczyk

Pharmacoeconomic analysis of uveitis in children and adolescents
Koszty leczenia retinopatii cukrzycowej w Polsce (na podstawie danych za 2002 rok)
Paweł Kawalec1, Andrzej Pilc2

Cost of diabetic retinopathy in Poland (based on data 2002 year)
Antybiotykoterapia miejscowa u dzieci - algorytm postępowania
Stanisław Krzywicki, Dorota Białas-Niedziela

Local antibiotic therapy in children
Powikłania oczne leczenia interferonem alfa
Agnieszka Kamińska1, Maria Kmera-Muszyńska2, Joanna Kubicka1, Marek Radkowski1

Ophthalmic complications of interferon alfa treatment
Wybrane schorzenia oczne a zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)
Agnieszka Kamińska1, Maria Kmera-Muszyńska2,
Joanna Kubicka1, Marek Radkowski1


Role of HCV infection the some of eye diseases pathology
Przypadek pierwotnego raka zatoki czołowej manifestującego się jak guz oczodołu
Maciej Wiatr, Jacek Składzień

Frontal sinus carcinoma presenting as tumor of the orbit

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI