Wydanie 3/2002

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
PPUH "VeriS"

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 20021 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz wydania
specjalne - 60 zł.
Wpłat należy dokonywać
na konto Wydawcy:
BPH S.A. I O/Warszawa, Filia nr 1
Nr: 10601028-320000434563
Oftal Sp. z o.o.

Chirurgia plastyczna powiek cz. I Podstawy anatomii topograficznej i ogólne zasady postępowania w chirurgii plastycznej powiek
Maria Lewandowska-Furmanik, Ewa Wróblewska, Anna Matysik, Jerzy Toczołowski, Marek Gerkowicz

Chirurgia plastyczna powiek cz. II Operacyjne leczenie nieprawidłowego ustawienia powiek
Maria Lewandowska-Furmanik, Ewa Wróblewska, Anna Matysik, Jerzy Toczołowski, Marek Gerkowicz

Chirurgia plastyczna powiek cz. III Inne operacje powiekowe. Leczenie nieprawidłowego wzrostu rzęs. Operacje szpary powiekowej. Operacje plastyczne po usunięciu guzów powiek
Maria Lewandowska-Furmanik, Ewa Wróblewska, Anna Matysik, Jerzy Toczołowski, Marek Gerkowicz

Rekonstrukcja powieki dolnej płatem tarczkowo-spojówkowym z powieki górnej. Doświadczenia własne
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

Rekonstrukcja powieki górnej i okolicy kąta przyśrodkowego płatem z powieki dolnej i gładyszki - opis przypadku
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

Napięcie powięzi torebkowo-powiekowej w leczeniu starczego podwinięcia powieki dolnej w materiale własnym
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik, Małgorzata Brodecka

Operacja opadnięcia powieki metodą Fasanella-Servate'a u pacjenta ze współruchem żuchwowo-powiekowym. Opis przypadku
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

Fotoabrazja laserem erbowym brodawczaka zlokalizowanego w okolicy dolnego punktu łzowego. Opis przypadku
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

Zastosowanie toksyny botulinowej w leczeniu samoistnego skurczu powiek
Ewa Wróblewska, Marek Gerkowicz

Toksyna botulinowa (BTX) i inne sposoby chemodenerwacji w okulistyce
Stanisław Krzywicki

Wyniki stosowania toksyny botulinowej (BTA) w różnych postaciach zeza u dzieci
Stanisław Krzywicki, Barbara Kruszewska-Bogusz

Przeszczep błony owodniowej w leczeniu chorób rogówki
Andrzej Białaczewski, Joanna Sempińska-Szewczyk, Przemysław Bednarski

Przeszczep błony owodniowej w wybranych chorobach rogówki - doświadczenia własne
Joanna Sempińska-Szewczyk, Andrzej Białaczewski, Przemysław Bednarski

Usunięcie podwichniętej soczewki ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej mocowanej do twardówki oraz jednoczesna sklerektomia głęboka z implantem i przeszczepem błony owodniowej na rogówkę w oku po ciężkim tępym urazie
Joanna Sempińska-Szewczyk, Andrzej Białaczewski

Wytrzeszcz w przebiegu raka zatoki szczękowej
Agnieszka Samsel, Joanna Ciszewska, Paweł Lewandowski, Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Ewa Karwacka

Obustronny zespół odłączenia naczyniówki w przebiegu pierwotnego nadciśnienia płucnego
Ewa Dróbecka-Brydak, Joanna Brydak-Godowska, Marcin Śwituła, Joanna Ciszewska, Paweł Lewandowski, Anna Fijałkowska, Adam Torbicki

Eksperymentalne i kliniczne przesłanki racjonalnej antybiotykoterapii bakteryjnych zakażeń przedniego odcinka gałki ocznej oraz aparatu ochronnego oka
Przemysław Nowak, Aleksandra Chojna-Sokoła, Elżbieta Nowak

Fluorochinolony i ich zastosowanie w okulistyce
Jolanta Gronkowska, Olgierd Palacz

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI