Wydanie 4/2003

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2004 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
suplementy - 64 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Retrospektywna analiza zgłoszeń na ostry dyżur okulistyczny
Joanna Ciszewska, Iwona Świtka-Więcławska, Lidia Ludwisiak, Monika Turczyńska, Tomasz Wojak, Ewa Dróbecka-Brydak

Retrospective study of ophthalmic emergencies
Ostry dyżur okulistyczny - retrospektywna ocena przyczyn hospitalizacji
Iwona Świtka-Więcławska, Joanna Ciszewska, Monika Turczyńska, Lidia Ludwisiak, Tomasz Wojak

Emergency in ophthalmology - retrospective study of causes of acute-hospitalizationIwona
Klasyfikacja mechanicznych urazów gałki ocznej (z roku 1996) - Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT)
Piotr Fryczkowski, Maria Kmera-Muszyńska, Agnieszka Kamińska1

Classification of mechanical ocular trauma - Birmingham Eye Trauma Terminology (BETT)
Objawy oczne w zespole dziecka maltretowanego
Mirosława Grałek, Beata Kocyła-Karczmarewicz

Ocular signs of child abuse syndrome
Problemy diagnostyczne u pacjentów z pourazowym dwojeniem
Anna Zamłyńska, Lidia Ludwisiak-Kocerba

Diagnostic problems in patients with posttraumatic diplopia
Przeszczepy skóry w pourazowej rekonstrukcji powiek
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

After injury lid reconstruction with skin grafts using
Urazy dróg łzowych
Beata Kocyła-Karczmarewicz, Mirosława Grałek, Jadwiga Juszko

Trauma of the lacrimal drainage system
Bliznowiec powieki dolnej - opis przypadku
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

Lower lid keloid - case report
Zaćma pourazowa - przyczyny, techniki operacyjne i wczesne wyniki w materiale Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 1995-2002
Małgorzata Figurska, Bożena Mańkowska, Lech Gawron

Traumatic cataract - reasons, methods of surgical treatment and early results in the material of Department of Ophthalmology, Military Medical Institute in Warsaw from 1995 to 2002
Skuteczność i tolerancja preparatów Dexamytrex i Maxitrol u pacjentów po fakoemulsyfikacji zaćmy
Antonina Jurewicz, Jarosław Piłat, Edward Wylęgała

Effectivity and tolerance confections of Dexamytrex and Maxitrol in patients after phacoemulsifications cataract surgery
Wykorzystanie płytki platynowej w leczeniu niedomykalności powiek
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

Using the platinum implant eyelid weight in patients with lagophthalmos due to facial nerve palsy
Zespół zeza wczesnodziecięcego: etiologia, diagnostyka, leczenie
Łucja Topolska

Infantile squint syndrome: ethiology, diagnosis, treatment

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI