Wydanie 3/2010

Rada programowa:
prof. dr hab. n. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. n. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. n. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. n. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. n. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Anna M. Ambroziak
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa/ Primary version (reference one) od the journal is a paper issue

Warunki prenumeraty
w 2009 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 85 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

MICS: chirurgia zaćmy przez mikrocięcie – technika bimanualnej fakoemulsyfikacji. Część I (str. 13)
Paweł Klonowski1, Ewelina Balak1, Robert Rejdak1, Jorge Alio2

MICS: Micro Incision Cataract Surgery – Conception of the Bimanual Small Incision Phacoemulsification. Part I
Soczewki wewnątrzgałkowe stosowane w MICS. Część II (str. 20)
Paweł Klonowski1, Ewelina Balak1, Robert Rejdak1, Jorge Alio2

Intraocular Lenses Used in MICS. Part II
MICS – wyniki operacyjne i perspektywy rozwoju. Część III (str. 29)
Paweł Klonowski1, Ewelina Balak1, Robert Rejdak1, Jorge Alio2

MICS – Results of the Surgery and Developing Prospects. Part III
Zastosowanie implantów torycznych w chirurgii soczewki (str. 35)
Wojciech Kołodziejczyk, Tomasz Gałecki, Jerzy Szaflik

Toric Implants Use in Lens Surgery
Możliwości korekcji astygmatyzmu rogówkowego u pacjenta z zaćmą (str. 41)
Katarzyna Buczak-Gasińska1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

Corneal Astigmatism Correction Possibilities in Patient with Cataract
Metody kalkulacji mocy sztucznej soczewki wszczepianej pacjentom zakwalifikowanym do zabiegu witrektomii (str. 46)
Mariusz Ciszewski1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Łukasz Drzyzga1, Wanda Romaniuk1,2

Methods of Intraocular Lens Calculation in Patients Selected for Vitrectomy
Jednoczesna operacja zaćmy obojga oczu – zalety i wady (str. 50)
Justyna Olczak1, Iwona Laudańska-Olszewska2

Advantages and Disadvantages of Simultaneous Bilateral Cataract Surger
Afakia pourazowa i pooperacyjna - współczesne metody implantacji wszczepów wtórnych. (str. 54)
Małgorzata Latalska, Dariusz Haszcz, Tomasz Żarnowski, Robert Rejdak

Traumatic and Postoperative Aphakia - Modern Methods in the Intraocular Lens Implantation
Badanie wrażliwości na kontrast testerem wzroku Functional Vision Analyzer™ (FVA) (str. 60)
Joanna Jędrzejczak-Młodziejewska, Alicja Krawczyk, Jacek P. Szaflik

Measuring Contrast Sensitivity with Functional Vision Analyzer™ (FVA)
Wpływ 0,1% kropli diklofenaku na odczyn zapalny i stan plamki po operacji fakoemulsyfikacji – doniesienie wstępne (str. 65)
Edyta Zielińska, Jacek P. Szaflik, Mariusz Wielgórski, Tomasz Gałecki, Jerzy Szaflik

Effect of 0.1% Diclofenac Ophthalmic Solution on Inflammatory Response and Macula Following Phacoemulsification Cataract Surgery – Preliminary Report
Wpływ fakoemulsyfikacji zaćmy na parametry metryczne komory przedniej oraz ciśnienie wewnątrzgałkowe w oczach z jaskrą (str. 72)
Joanna Konopińska, Katarzyna J. Napora, Zofia Mariak

The Influence of Phacoemulsification on Anterior Chamber Depth and Angle Width in Eyes with Glaucoma
Zespół toksycznego uszkodzenia przedniego odcinka oka (str. 77)
Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Daniela Ferda2, Adam Cywiński2

Toxic Anterior Segment Syndrome
Molekularne mechanizmy kataraktogenezy (str. 80)
Agnieszka Oleszczuk, Tomasz Żarnowski, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak

Molecular Mechanism of Cataractogenesis
Ocena ekspresji wybranych genów metaloproteinaz macierzy i ich inhibitorów w komórkach nabłonka torebki przedniej soczewki u pacjentów z zespołem PEX (str. 84)
Urszula Chomańska1, Renata Zalewska1, Oksana Kowalczuk2, Zofia Mariak1, Robert Milewski3, Agnieszka Bartczak1

Evaluation of Selected Gene Expressions of the Matrix Metalloproteinases and Their Inhibitors in Lens Epithelial Cells in Patients with PEX Syndrome
Ocena szczelności i biomechaniki ran rogówkowych na modelu zwierzęcym (str. 89)
Anna M. Bilkiewicz-Pawelec1,2, Iwona Grabska-Liberek1, Jarosław Kuśmierczyk1

Corneal Wounds Tightness and Biomechanics Evaluation on Animal Model
Wrodzona dysgenezja mezenchymalna przedniego odcinka gałki ocznej (str. 91)
Monika Modrzejewska, Ewelina Lachowicz, Danuta Karczewicz

Congenital Anterior Segment Mesenchymal Dysgenesis – Case Report

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI