Wydanie 4/2008

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2008 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Ocena wyników operacji zaćmy metodą koaksjalnej fakoemulsyfikacji przez mikrocięcie (C-MICS) z wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej (str. 9)
Michał Wilczyński, Ewa Supady, Piotr Loba, Aleksandra Synder, Dorota Pałenga-Pydyn, Wojciech Omulecki

Evaluation of Results of Coaxial Phacoemulsification with Implantation of an Intraocular Lens through a Microincision
Podwichnięcie soczewki - problem diagnostyczny i operacyjny (str. 14)
Ewa Langwińska-Wośko, Karina Broniek-Kowalik, Marzena Gabrysiak-Wąsowska

Lens Subluxation - Diagnostic and Surgical Problem
Ocena gęstości komórek śródbłonka po operacji usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji u pacjentów z dystrofią rogówkową Fuchsa w porównaniu z pacjentami bez nieprawidłowości w obrębie śródbłonka rogówki (str. 18)
Anna Kamińska, Justyna Izdebska, Jacek P. Szaflik, Urszula Kołodziejska

Evaluation of Corneal Endothelial Cell Loss (ECL) after Phacoemulsification Procedure in Patients with Corneal Fuchs Dystrophy Compared to Patients without any Endothelial Pathology
Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki - 2,5-letnie obserwacje własne na przykładzie 2705 kolejnych operacji zaćmy (str. 23)
Janusz Adamski, Mariusz Doroszkiewicz, Sebastian Szałach, Magdalena Bryk-Siniarska, Agnieszka Nicpoń

Intraoperative Floppy Iris Syndrome (IFIS) - 30 Months Observational Study of 2705 Consecutive Cataract Operations
Ocena czynności oczu u dzieci i młodzieży po operacji zaćmy rozwojowej i pierwotnym wszczepieniu zwijalnej tylnokomorowej soczewki wewnątrzgałkowej (str. 29)
Erita Filipek1,3, Maria Formińska-Kapuścik1,3, Lidia Nawrocka3, Ewa Mrukwa-Kominek2,3, Ewa Pieczara3

Visual Functions in Children and Adolescents after Developmental Cataract Surgery and Primary Foldable Posterior Intraocular Lens Implantation (IOL)
Problemy kalkulacji właściwej mocy sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych w celu refrakcyjnej wymiany soczewki (str. 33)
Anna Orlicka-Mosiej1, Katarzyna Buczak-Gasińska1, Elżbieta Magnucka1,
Ewa Mrukwa-Kominek1,2


The Difficulty in Accurate Intraocular Lens Calculation before Refractive Lens Change
Zastosowanie sztucznych akrylowych soczewek wewnątrzgałkowych w chirurgii zaćmy u dzieci - doświadczenia własne (str. 37)
Krystyna Kanigowska, Mirosława Grałek

The Use of the Artificial Acrylic Intraocular Lenses in Childrens' Cataract Surgery - the Own Experiences
Zapalenie wnętrza gałki ocznej po usunięciu zaćmy metodą fakoemulsyfikacji - strategie terapeutyczne (str. 41)
Agnieszka Nowosielska, Urszula Łukasik, Iwona Grabska-Liberek, Irmina Jankowska

Postoperative Endophthalmitis Following Phacoemulsification Cataract Surgery - Therapic Strategies
Porównanie kontaktowej metody pomiaru długości gałki ocznej z metodą immersyjną (str. 46)
Marcin Jezierski, Marek Prost, Jarosław Kuliński, Karol Stasiak, Michał Szot

Comparision of Contact and Immersion Techniques for Axial Length Measurement
Metoda sieciowania włókien kolagenowych w terapii stożka rogówki (str. 50)
Radosław Dyszak1, Stanisława Gierek-Ciaciura1.2, Piotr Kucharzewski1, Ewa Mrukwa-Kominek1,2

Corneal Cross-Linking in Keratoconus Therapy
Postępowanie w perforacjach i głębokich owrzodzeniach rogówki (str. 53)
Dariusz Dobrowolski1, Edward Wylęgała1,2, Dorota Tarnawska1, Dominika Janiszewska1,2

Management of Corneal Perforations and Deep Ulcers with Patch Grafts
Wyniki chirurgii zaćmy po wcześniejszej keratoplastyce drążącej (str. 57)
Dariusz Dobrowolski1, Edward Wylęgała1,2, Dorota Tarnawska1

Long-term Outcomes of Cataract Surgery after Penetrating Keratoplasty
Ocena struktury rogówek 10 lat po fotokeratektomii refrakcyjnej (str. 60)
Ewa Mrukwa-Kominek1,2, Stanisława Gierek-Ciaciura1,2, Katarzyna Buczak-Gasińska2, Elżbieta Magnucka2, Erita Filipek3, Iwona Rokita-Wala4

The Assessment of Corneal Morphology 10 Years after Photorefractive Keratectomy
Skuteczność i bezpieczeństwo ofloksacyny w leczeniu bakteryjnych zapaleń oka - przegląd piśmiennictwa (str. 66)
Charles Slonim, Jacek P. Szaflik

Review of the Efficacy and Safety of Ofloxacin for the Treatment of Ocular Infections

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI