Wydanie 3/2008

Rada programowa:
prof. dr hab. med.
Janusz Czajkowski
prof. dr hab. med.
Józef Kałużny
prof. dr hab. med.
Tadeusz Kęcik
prof. zw. dr hab. med.
Olgierd Palacz
prof. dr hab. med.
Andrzej Stankiewicz
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik
prof. Jacek J. Kanski MD, MS, FRCS, FRCOphth, UK
prof. Stanislaw A. Milewski M.D., M.A., F.A.C.S., USA

Redaktor naczelny:
prof. dr hab. med.
Jerzy Szaflik

Z-cy red. naczelnego:
dr n. med.
Ewa Langwińska-Wośko
dr hab. n. med.
Dariusz Kęcik

Dyrektor Wydawnictwa
Elżbieta Bielecka

Wydawca:
OFTAL Sp. z o.o.
ul. Lindleya 4
02-005 Warszawa

Adres Redakcji:
ul. Sierakowskiego 13
(budynek Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego)
03-709 Warszawa
tel./fax (0-22) 670 47 40
c. 618 84 85 wew. 52-45
e-mail: ored@okulistyka.com.pl

Skład:
ARW QLCO.

Druk:
REGIS

Warunki prenumeraty
w 2008 roku:
nr 1, 2, 3, 4 oraz
wydania dodatkowe - 80 zł.
Pismo dostępne wyłącznie w prenumeracie
Konto Wydawcy:
BPH S.A. Oddział w Warszawie,
Świętokrzyska 12
Nr: 39 1060 0076 0000 3200 0043 4563
Oftal Sp. z o.o.

Rak płaskonabłonkowy spojówki - etiologia, obraz kliniczny i metody leczenia (str. 11)
Krzysztof Mika, Arkadiusz Pogrzebielski, Monika Węglarz, Bożena Romanowska-Dixon

Squamous Cell Carcinoma of the Conjunctiva - Etiology, Clinical Picture and Treatment Methods
Kosmetyczna plastyka powieki dolnej (str. 16)
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

Cosmetic Lower Eyelid Blepharoplasty
Kosmetyczna plastyka powieki górnej (str. 20)
Mariusz Kęcik, Dariusz Kęcik

Cosmetic Blepharoplasty
Endoskopowa dacryocystorhinostomia w leczeniu nabytej niedrożności przewodu nosowo-łzowego.Część I. Technika operacyjna (str. 23)
Andrzej Sieśkiewicz1, Iwona Obuchowska2, Marek Rogowski1, Zofia Mariak2

Endoscopic Dacryocystorhinostomy in the Treatment of Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction. Part I. Surgical Technique
Endoskopowa dacryocystorhinostomia w leczeniu nabytej niedrożności przewodu nosowo-łzowego.Część II. Analiza materiału klinicznego (str. 26)
Iwona Obuchowska1, Andrzej Sieśkiewicz2, Zofia Mariak1, Marek Rogowski2

Endoscopic Dacryocystorhinostomy in the Treatment of Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction. Part II. Clinical Materiale Analysis
Przezkanalikowa endoskopowa laserowa dacryocystorhinostomia - doświadczenia własne (str. 29)
Piotr Jaworski

Transcanilular Endoscopic Laser Dacryocystorhinotromy - Own Experience
Flora bakteryjna woreczka łzowego i jamy nosowej u pacjentów z nabytą niedrożnością przewodu nosowo-łzowego operowanych metodą endoskopowej dacryocystorhinostomii (str. 32)
Iwona Obuchowska1, Andrzej Sieśkiewicz2, Zofia Mariak1, Marek Rogowski2

Bacterial Flora of the Lacrimal Sac and the Nose in Patients with Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction Undergoing Endoscopic Dacryocystorhinostomy
Diagnostyka naczyniaka limfatycznego oczodołu u dzieci i jego leczenie (str. 35)
Barbara Chipczyńska, Mirosława Grałek, Wojciech Hautz, Beata Kocyła-Karczmarewicz

Orbital Lymphangioma Diagnostics and Treatment in Children
Wszczepy oczodołowe w leczeniu poenuklacyjnego zespołu oczodołu (str. 39)
Marek E. Prost

Orbital Implants in Postenucleation Socket Syndrome Treatment
Ocena leczenia urazów drążących gałki ocznej (str. 46)
Michał Wilczyński, Maja Waszczyk

Evaluation of the Ocular Penetrating Injuries Treatment
Przerzut niedrobnokomórkowego raka płuc do gałki ocznej - opis przypadku (str. 51)
Joanna Sempińska-Szewczyk, Joanna Major-Gralec, Radosław Kaźmierczak

Intraocular Metastasis of Non-small Cell Lung Cancer - Case Report
Rola radioterapii w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD) oraz orbitopatii Gravesa (GO) (str. 56)
Ewa Ziółkowska, Maria Kubiak, Małgorzata Zarzycka, Tomasz Wiśniewski

The Radiotherapy Value in the Treatment of Age-related Macular Degeneration and Graves’ Orbitopathy
Zespół Devica (str. 61)
Katarzyna J. Napora, Iwona Obuchowska, Anna Bryl-Przybylska, Zofia Mariak

Devic’s Syndrome

REDAKCJA NIE UDZIELA PORAD MEDYCZNYCH I NIE POŚREDNICZY W KONSULTACJACH PACJENTÓW Z LEKARZAMI